Komise pro otázky životního prostředí při SR ČCE

 

 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

            i letos Vás chceme pozvat, abyste se nějakým způsobem připojili ke konání dnů vděčnosti za stvoření někdy v průběhu září a října. Může jít o přednášku, seminář, tematicky zaměřené bohoslužby; velice vhodné jsou akce v terénu, mohou být vzdělávací či pracovní, a pochopitelně lze obojí spojit.

            Pro letošní rok jsme zvolili poněkud zvláštní téma: Světlo a tma. Na jedné straně víme, že světlo je v Písmu symbolem něčeho pozitivního, kdežto naopak tma má negativní charakter. V oblasti ochrany životního prostředí se setkáváme s něčím v určitém smyslu opačným. Přílišné svícení v noci má celou řadu negativních dopadů na celou přírodu včetně člověka. Není tato skutečnost jedním z dokladů, že v našem lidském počínání je cosi nenormálního, nepřirozeného?

            Rádi bychom letos opět uspořádali dvě výstavky dětských prací k tomuto tématu, a proto se obracíme na děti a jejich rodiče s výzvou tuto akci aktivně podpořit. Dětské kresby je možno jako jiná léta předat na adresu

 

Ekumenická rada církví

Donská 5

101 00  Praha 10,

 

ať již osobně nebo poštou v obálce označené "Dny vděčnosti", a to letos do 15. června.

            Vybrané dětské práce chceme vystavit během posledního čtvrtletí 2007 na Evangelické teologické fakultě v Praze 1, Černá 9. V úterý 9. října od 18 hodin by tam měla být konána ekumenická bohoslužba ke Dnům vděčnosti za stvoření, po níž by následovala diskuse. Další dětské kresby by měly být vystaveny ve Svatojanské koleji (ve Sv. Janu pod Skalou u Berouna) tak, aby ji mohli shlédnout účastnící Dne sv. Františka, konaného tam 6. října 2007. (Uvedené údaje o místě a čase se ještě mohou změnit.)

 

Copyright © 2007 Komise pro otázky životního prostředí při SR ČCE