Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE

 

 

 

 

 

 

 

 SBÍRKA

 EKOLOGICKÝCH

 KÁZÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie převzata od GREENPEACE.CZ

 

 

Jan Heller:

Zelený cypřiš - Oz 14,9

 

Zdeněk Vojtíšek:

Ježíš na svatbě - Mt 16.13-20, J 2.1-11

 

Aleš Wrana:

Pohleďte na nebeské ptactvo – Mt 6,25-27

 

Lk 12,15-21

 

Bělí pšeničnou tě sytí – Ž 147, 12-15

 

Dt 6,10-13

 

Vzdal díky, lámal  Lk 22, 17-19

 

Renata Šilarová:

Podmaňte Zemi – Gn 1, 27-28

 

Petr Pivoňka:

1. Mojžíšova 2, 8-17

 

1. Mojžíšova 1, 26-28

 

1. Mojžíšova 2, 4-7

 

Petr Firbas:

Gn 8, 15-22

 

Jan Jun:

Gn 2, 1-24

 

Tomáš Trusina:

Gn 1, 20-22

 

Gn 1, 24-31

 

Dagmar Ondříčková:

Příroda pohledem věřících očí - Žalm 104, 1-35

 

Petr Turecký:

Gn 1:26

 

Jaroslav Vítek:

O dobrém stvoření - 1 Tim 4, 4.5

 

Pavel Jun:

Gn 1:1-2

 

Zdeněk Šorm:

Jr 8.4-7+10-12

1 Tim 4, 1-5

 

Aleš Mostecký:

O důvodech vděčnosti - 1 Tim 6, 6-11; Kaz 3, 9-13

 

Tomáš Molnár:

Mk 16:15

Iz 44, 21-23

Řím 8, 17-25

 

Jiří Nečas:

Rozmanitost - Gn.1.1, 31a; Gn.6.17-22; Ř.12.3-10; J.10.14-16

Den Země - doprava - Žalm 1.1,2; Ex.20.1-17; Mk.12.28-31

 

 

Copyright © 2009-2011 Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE